Architekt trójmiasto

Projekt domu jednorodzinnego Gdańsk SzafarniaProjekt: dom jednorodzinny, Gdańsk Szafarnia

Opis: Dom zaprojektowany w centrum Gdańska przy kanale Motławy w sąsiedztwie zabytkowego Domu pod Murzynkiem. Ze względu silnie historyczny kontekst miejsca, puntem wyjściowym dla pomysłu na dom stała się struktura zabudowań w tej okolicy. Okazałe bogato zdobione budynki stały bezpośrednio przy ulicy Szafarnia, zaś na ich tyłach znajdowały się przeważnie ceglane zabudowania gospodarcze, warsztaty itp. W nawiązaniu do formy,materiałów i gabarytów historycznych zabudowań znajdujących się bezpośrednio przy kanale Motławy, zaprojektowany został nowoczesny dom.

Data powstania: 2011

Autor: Maciej Nagórski